Wagony pasażerskie spotykane na linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba

Opisy poszczególnych typów:
rodzina przedziałowych 2 klasy 111A rodzina przedziałowych 1 klasy 112A
przedziałowy 2 klasy 111A-2 przedziałowy 1 klasy 112A-2
przedziałowy 2 klasy do przewozu rowerów 111Arow przedziałowy 1 klasy 112ALux
przedziałowy 2 klasy do przewozu rowerów 609A przedziałowy 1 klasy 140A
przedziałowy 2 klasy YB
bezprzedziałowy 2 klasy do przewozu rowerów 161A
bezprzedziałowy 1/2 klasy 163A
bezprzedziałowy 2 klasy 162A barowy 113Aa

Kalendarium:

Lata 1945 - 1955
Do czasu odbudowy mostu na Bobrze w Jeleniej Górze kursowały jedynie pociągi lokalne w relacji Jelenia Góra Zachodnia - Szklarska Poręba Huta. Nieznane są szczegóły dotyczące wykorzystywanych wagonów, można domniemywać, że były to dwuosiowe konstrukcji niemieckiej (pruskiej), być może także austriackiej.

Lata 1955 - około 1975
W obsłudze pociągów lokalnych mogą pojawiać się przedwojenne wagony 4-osiowe, wypierane z obsługi pociągów dalekobieżnych przez nowe wagony rodziny 1A-8A. Te można było spotkać w składzie pociągu z Warszawy. W latach 1961-64 na bazie przedwojennych niemieckich wagonów czteroosiowych ZNTK Ostrów zbudowały wagony typu 4AM i takie trafiły do obsługi pociągów do Szklarskiej Poręby.

Szklarska Poręba Górna 1978 wagony 110A 111A
Szklarska Poręba Górna wrzesień 1978: od lewej wagony standardu Y z rodziny 111A, 110A, 112A i  209C

Lata około 1975 - 2000
Wagony rodzin 111A i 112A wypierają inne typy ze składów pociągów dalekobieżnych. Wagony typu 43A trafiają zgodnie z przeznaczeniem do pociągów lokalnych, dodatkowo rozpoczynają się dostawy wagonów 120A. Od połowy lat 70-tych spotkać można wagony sypialne produkcji jugosłowiańskiej, a pod koniec tej dekady pojawiają sie nowe wagony sypialne produkcji niemieckiej. Po elektryfikacji linii w 1987 roku składy wagonowe to tylko pociągi dalekobieżne, zestawione z wagonów standardu Y. Na początku lat 90-tych  wprowadzone zostaje nowe malowanie: wagony klasy 2 zielono-kremowe, klasy 1 czerwono-kremowe.
Wagony bagażowe zaczęto malować na pomarańczowo-kremowo. W przypadku pociągów docierających do Szklarskiej Poręby Górnej ograniczenia długości peronów oraz obciążenia lokomotywy w praktyce wyznaczają długość składu jako maksymalnie 5 wagonów, co w połączeniu z charakterem podróży (pociągi dalekobieżne, przewóz bagażu, rowerów i nart) sprawia, że zwykle w składzie pociągu każdy wagon jest innego typu. W tym okresie pociągi stały się dosłownie 'malownicze'.

Szklarska Poręba Górna wagony standardu Y 110A, 609A, 111A i 112A
Szklarska Poręba Górna 28.08.2008: od lewej wagony standardu Y z rodziny 110A, 609A, 111A i 112A - każdy w innym kolorze

Lata 2000-2010
Powrót składów wagonowych na pociągach lokalnych: wagony 120A i 111A starszych odmian. W pociagach dalekobieżnych pojawiają się pierwsze wagony gruntownie przebudowane (111Arow, 111A-2). W 2008 roku następuje ostateczny rozdział Przewozów Regionalnych i PKP Intercity wraz z przekazaniem taboru. Wprowadzone zostają zmiany w oznakowaniu wagonów.

Od roku 2010
Ze względu na liczebność, większość wagonów pasażerskich to wciąż konstrukcje z rodziny 111A (wagony 2 klasy) i 112A (wagony 1 klasy).
PKP IC posiada nowocześniejsze wagony standardu UIC Z oraz wagony gruntownie zmodernizowane po roku 2010, jednak w obsłudze pociągów spotykanych na linii do Szklarskiej Poręby Górnej (należących do kategorii TLK) nie są one spotykane. Od 2010 roku wagony PKP IC otrzymywały nowe, szaro-niebieskie malowanie.

Szklarska Poręba Górna wagon 111Arow
Szklarska Poręba Górna 06.02.2012 Wagony w składzie TLK Rozewie

W obsłudzie pociągów Przewozów Regionalnych od grudnia 2013 można było spotkać gruntownie zmodernizowane wagony 111A oznaczone nowymi typami 161A i 162A (IR Mamry), od grudnia 2014 Kamieńczyk jest planowo zestawiony wyłącznie (głównie) z takich wagonów.

Szklarska Poręba Dolna Przewozy Regionalne IR Mamry
Szklarska Poręba Dolna 31.08.2014 IR65110 Mamry Szklarska Poręba Górna - Olsztyn Gł.

W 2014 roku na linii pojawiają się po raz pierwszy w jej historii wagony piętrowe i po raz ostatni wagony 120A.

Szklarska Poręba Dolna PR Kamieńczyk
Szklarska Poręba Dolna 31.08.2014 EU07-169 prowadzi R67900 Kamieńczyk Szklarska Poręba Górna - Poznań Gł.

Zdjęcia wagonów w galerii KwSzP.Info:

Licencja Creative Commons  Treść strony dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Aktualizacja 30.05.2016