Wagony 163A

Wagony typu 163A powstały na zlecenie Przewozów Regionalnych na bazie wagonów rodziny 111A, które poddano całkowitej przebudowie. Po modernizacji powstał wagon bezprzedziałowy z przejściem środkowym z częścią 2 klasy (54 miejsca) i 1 klasy (15 miejsc siedzących), dzwiami odskokowo-przesuwnym z wyświetlaczmi kierunkowymi, wklejanymi oknami, toaletami z zamkniętym systemem, urządzeniami audio-wizualnymi oraz WiFi.

Pierwsze 2 sztuki powstały w efekcie przetargu z 2010 roku, kolejne 3 sztuki w roku 2012. Wagony otrzymały (i dotąd noszą) czerwono-biały schemat malowania REGIOekspres (popularnie nazywany 'marlboro'). Wraz z wagonami 163A powstały podobne: 161A, 162A i 113Aa.
W trakcie modernizacji zmienione zostały wózki z 4ANc na wersję 4ANcS, przez co wagony przystosowane został do prędkości 160 km/h [1].
Od początku 2015 roku oznaczenie prędkości było obniżane do 120km/h, bez zmiany numeru wagonu. Teoretycznie obniżenie prędkości ekploatacyjnej pozwala obniżyć koszty utrzymania poprzez wydłużenie okresów międzynaprawczych, obserwacja jednak tego nie potwierdza. Pomimo wykorzystywania wagonów na zmodernizowanej trasie Wrocław-Poznań ich prędkość jest w praktyce ograniczona przez możliwości lokomotyw PR: V max =125 km/h.

Pudło posiada 10 okien pełnych, 4 z nich z uchylną częścią górną, po stronie toalet dodatkowo po jednym mniejszym (częściowo uchylnym) w każdej z nich (identycznie jak 162A). Na środku wagonu po stronie toalety znajduje się wlot powietrza do systemu ogrzewania/klimatyzacji.

Wagony 163A noszą numerację z zakresu 75 51 29-38 001...005 i serię AB8nopuz.
Po rewizji w czerwcu 2016 wagon 001 otrzymał nowe malowanie ('tygrys')

numer
stacja macierzysta
bieżąca/poprzednia

rewizja bieżąca / poprzednia / następna
naprawa główna /
modernizacja
75 51 38-71 001-6
Leszno / Poznań
REV 2004 15.06.2016 / REV 2002 16.10.13 / 14.09.2018 22.03.10
75 51 38-71 002-4
Leszno / Poznań REV 2004 07.07.15 / REV 2002 21.08.13 / 06.10.17 22.03.10
75 51 38-71 003-2
Leszno / Poznań REV Kr 20.08.15/ PR Bg 04.09.14 / 19.11.17 30.08.12
75 51 38-71 004-0
Leszno
REV2004 04.02.15 / --- / 03.05.17 27.07.12
75 51 38-71 005-7
Leszno / Szczecin
REV Kr 15.05.15 / PR Bg 22.08.14 / 14.08.17 17.08.12

Od 14.12.2014 na podstawie umowy Przewozów Regionalnych z województwem wielkopolskim pociągi w relacji Poznań - Wrocław - (Szklarska Poręba) obsługiwane są taborem klimatyzowanym [2], w związku z czym wszystkie wagony typu 163A przekazano do wagonowni w Lesznie. Pociąg Kamieńczyk relacji Poznań Gł. - Szklarska Poręba Górna jest zestawiony m. in. z wagonów tego typu (zestawienie składu w roku 2015, w roku 2016).
Ponieważ Przewozy Regionalne zrezygnowały z podziału miejsc na klasy, w praktyce wagony 163A oferują kilkanaście miejsc o podwyższonym komforcie gratis. Pomimo braku podziału na klasy oznakowanie zewnętrzne nie zostało dotąd zmienione, także na przemalowanym wagonie.

Szklarska Poręba Górna wagon 163A
14.12.2014   75 51 38-71 001-6
(kliknij zdjęcia aby zobaczyć pełny rozmiar)

Szklarska Poręba Górna wagon 163A
25.01.2015   75 51 38-71 002-4

Szklarska Poręba Górna wagon 163A
25.01.2015   75 51 38-71 003-2 jako jedyny 163A posiada gładki dach.
Tego dnia w składzie znajdowały się 3 wagony 163A: 003, za nim 001, na końcu (zdjęcie powyżej) 002.

Szklarska Poręba Górna wagon 163A
17.05.2015   75 51 38-71 004-0

Szklarska Poręba Górna wagon 163A
22.10.2015   75 51 38-71 005-7 

[1] http://www.bautzen.cal.pl/161A.html
[2] http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/20943/Jakie-wagony-wykorzystaja-PR-w-Wielkopolsce.html

Licencja Creative Commons Treść strony dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Aktualizacja 22.01.2017