Jerzy Łużniak, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego w wywiadzie dla Muzycznego Radia 28.02.2011 powiedział:

"Prawdopodobnie będzie tak, że to samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie organizatorem przewozów między Korzenowem a Szklarską Porębą, z tego względu, że ministerstwo chce się wycofać od przyszłego roku z tych przewozów
i zgodnie z nową ustawą o transporcie zbiorowym, przekazać to samorządowi województwa i w takim przypadku będziemy starali się rozmawiać ze stroną czeską, żeby to ich przewoźnik jeździł, czyli Viamont. Problem będzie nawet taki, że w tym roku rozpoczyna się remont linii kolejowej ze Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry, dlatego też zależy nam na tym, żeby w tym czasie właśnie przewoźnik czeski przejął jeżdzenie przez granicę, żeby to nie umarło, bo jeżeli na ten czas wyłączymy,
to może to być już wyłączenie takie całkowite
."

Komentarz:
Koniec wypowiedzi, jakkolwiek złowieszczy, nie jest do końca nierealny: remont linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna, jako współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na lata 2007-2013 musi zostać rozliczony w tym terminie, podobnie jak rewitalizacja odcinka Szklarska Poręba Górna - Harrachov. Po zaakceptowaniu wykonania projektu niewiele stoi jednak na przeszkodzie, aby dłużej się nim nie zajmować - w tym przypadku finansować utrzymanie i przewozy na nim. Wyremontowana, a nieużywana linia kolejowa okazałaby się więc jedynie kosztownym kaprysem polityków (o tym wkrótce), opłaconym przez podatników. Z drugiej strony, przy obecnej decentralizacji rynku kolejowego trudno uwierzyć, aby któryś z operatorów (Viamont, DB), nie podjął się prowadzenia przewozów (nawet sezonowych), pomimo konieczności utrzymania szlaku.
Ten wariant jest nie tylko bardziej prawdopodobny, ale też niesie za sobą kilka skutków:
- przejęcie przewozów przez czeskiego operatora (Viamont) pomoże zintegrować przejazdy do Szklarskiej Poręby z czeską siecią kolejową,
 a w efekcie spopularyzować przejadzy na tej trasie przez czeskich pasażerów.
- już obecnie planowane jest prowadzenie linią (przedłużenie istniejącego połączenia) pociągów z Drezna przez Liberec przez DB
 (projekty MORO i Śnieżka)
- od momentu przejęcia przewozów w Szklarskiej Porębie pojawi się inny tabor, autobusy szynowe SA134 będące dziś codziennością,
 mogą już więcej nie wrócić na linię.
- jedną z przyczyn (możliwego) wycofania SA134 będzie podział obsługi na odcinek zelektryfikowany (JG-SzPG, po remoncie obsługiwany
 pociągami osobowymi w postaci elektrycznych zespołów trakcyjnych ) i odcinek prowadzony trakcją spalinową (SzPG-Kořenov), co będzie
 kontynuacją organizacji wprowadzonej na czas remontu.

Trudno przewidzieć ostateczną postać funkcjonowania linii, niemniej niewątpliwie w najbliższych latach będzie się wiele działo!