Tabor kolejowy spotykany w Szklarskiej Porębie w 1985/86 roku.

Rozkład z roku 1985 (tabela) był ostatnim z planową obsługą trakcją parową (TKt48), większość pociągów prowadzonych była już przez lokomotywy spalinowe dwóch serii: SP45 i SU46.
Poniżej wykaz lokomotyw przypisanych do pociągów, wymienionych w nagłówkach tabel służbowego rozkładu jazdy, zeszyt VI-4.

Pociągi 2216 i 2219 składały się z wagonów (pięciu) pociągu pośpiesznego z/do Gdyni (czynny podsył), skład warszawski czekał w Szklarskiej Porębie Górnej, jedynie jego lokomotywy były podsyłane luzem (rano jako LS17 zjeżdzała SU46, wieczorem wysyłana była TKt48 (L17)). Wynikało to z ograniczonej pojemności stacji Szklarska Poręba Górna, w czasie gdy wciąż prowadzony był ruch pociągów towarowych. Rano można tam było zatem spotkać dwie maszyny SU46

Pozostałe pociągi prowadzone były wagonami (trzema, według obciążenia lokomotywy) typów 120A i 43A.

Podziękowania dla Marcina Rottera za udostępnienie służbowego rozkładu jazdy.


Zdjęcie SU46 jadącej luzem przez Szklarską Porębę Średnią znajduje się w książce na stronie 73.