Archiwum Towarzystwa Kolei Izerskiej      (15.09.1991-10.04.2011)

 

 Witryna zawiera wyłącznie zbiory archiwalne! Wielkie dzięki dla pana Dominika Kary za udostępnienie miejsca!!

MENU

STRONA GŁÓWNA

     

Na zdjęciach:

- 8.05.2009 Jakuszyce - uroczyste rozpoczęcie rewitalizacji linii kolejowej Szklarska Poręba - Harrachov

- 8.05.2009 Fakty TV Wrocław

- 3.07.2010 Jakuszyce - pierwszy szynobus w regularnej komunikacji

- Tablica informująca o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

Krótka historia długotrwałych działań na rzecz uruchomienia Kolei Izerskiej:

13.07.1991 - czesko-polskie spotkanie "zielonych" z udziałem ówczesnego przew. RM Macieja Wilgockiego

27.06.1992 - w efekcie pierwszy powojenny przejazd pociągu Tanvald-Szklarska Poręba Górna

1997-2002  - "Porozumienie Miast" oraz Umowa Partnerska Szklarskiej Poręby z Harrachovem z 15.11.2001

                    w efekcie wiele jazd okazjonalnych i promocyjnych

04.07.2007 - jednoznaczna i skuteczna deklaracja w Libercu ówczesnego Marszałka Województwa Dolnośląskiego
                   Andrzej Łosia i Hejtmana Libereckiego Kraju Petra Skokana o uruchomieniu tego połączenia dla
                   polskich kibiców udających się na Mistrzostwa ?wiata w narciarstwie klasycznym Liberec Luty'2009

VIII-IX 2007- czyszczenie torowiska w ramach prac interwencyjnych ze środków samorządu wojewódzkiego

06.10.2007 - początek społecznych akcji oczyszczania torowiska na apel burmistrza Szklarskiej Poręby.

29.01.2008 - podpisanie aktu notarialnego przekazania linii przez Skarb Państwa na rzecz Województwa Doln.

05.02.2008 - polsko-czeska narada w Urzędzie Miejskim w Szkl. Porębie, omawianie planu działań

27.02.2008 - Rada Miejska w Szkl. Porębie uchwala poparcie starań Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
                   Dolnośląskiego, uznając odbudowę linii kolejowej za priorytet.

14.03.2008 - DSDiK we Wrocławiu wystąpiła o unijne środki na odbudowę linii kolejowej Szkl. Poręba- Harrachov

08.05.2009 - uroczyste rozpoczęcie odbudowy linii

02.07.2010 - uroczyste uruchomienie linii kolejowej - przejazd VIP-ów i gości

03.07.2010 -  :-) początek regularnej komunikacji, ale niestety z przeszkodami- czyt. aktualności