Archiwum Towarzystwa Kolei Izerskiej  (15.09.1991 - 10.04.2011)   

 

MENU

AKTUALNOŚCI do 2012

 

lArt. o Kolei Izerskiej: (archiwum)

lFora dyskusyjne: (archiwum)

lArchiwum aktualności: 

 u do 08.07.2012

 u do 31.12.2011

 u do 31.12.2010

 u do 31.12.2009

 u do 31.12.2008

 u do 30.06.2008

 u do 31.03.2008

l Komunikat z 6.07.2012

   Z dniem 8 lipca 2012 roku działalność Towarzystwa Kolei Izerskiej kontynuowana będzie przez Towarzystwo Izerskie, które dla dalszej promocji tej linii kolejowej oraz dla pozyskiwania unijnych funduszy na ten cel, utworzy w swej strukturze organizacyjnej Klub Kolei Izerskiej. Szefem Klubu zgodził się być pan Dominik Kara, autor książki „Kolej w Szklarskiej Porębie”, prowadzący również witrynę internetową pod tym samym tytułem. Bardzo to wzmacnia prestiż Klubu.

 

   Dokumentację TKI i archiwa audio/video przejmie prezes Towarzystwa Izerskiego, pan Stanisław Kornafel, w trakcie uroczystości odsłonięcia obelisku na przystanku w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach z okazji obchodów 110 lat tej linii kolejowej, zwanej współcześnie Koleją Izerską. Znajdzie on u siebie na Orlu miejsce na ekspozycję archiwów.

 

   Warto podkreślić, że TKI powstało 15.09.1991 roku ponieważ nie było jeszcze Staszka Kornafla, który z pewnością zajął by się tym tematem, gdyby na Orle wprowadził się wcześniej,
a nie dopiero późną jesienią 1991 roku. Byłem jednym z Jego pierwszych gości na otwarciu obiektu. Nie było wówczas jeszcze Towarzystwa Izerskiego, wobec tego w lipcu 1991 roku czescy inicjatorzy uruchomienia kolejowego połączenia Liberca z Jelenią Górą zawierali porozumienie o współpracy z ówczesnymi „zielonymi” ze Szklarskiej Poręby, co zaowocowało powołaniem Tow. Kolei Izerskiej, mającego na celu także ożywienie ruchu turystyczno-sportowego w Górach Izerskich - zob. oryginalny statut z 1991. 

 

   Ale już latem 1992 roku Stachu współpracował z TKI przy organizacji pierwszych jazd promocyjnych czeskiego pociągu do Szklarskiej Poręby. Także przy organizacji kolejnych przejazdów w latach późniejszych, oraz w akcjach czyszczenia torowiska jesienią 2007 roku. (Zob. Galeria)

 

   Jest rzeczą oczywistą, że obecnie, wobec tak wielorakich prestiżowych działań i oczywistych osiągnięć jakimi może się poszczycić Towarzystwo Izerskie i osobiście Stanisław Kornafel można spokojnie rozwiązać TKI. Nie ma najmniejszego sensu, aby popularyzacją Kolei Izerskiej zajmował się jakikolwiek inny podmiot.

 

   Trzeba jeszcze przypomnieć, że TKI mogło powstać i być głównym organizatorem działań na rzecz rewitalizacji Kolei Izerskiej dzięki temu, iż latem 1991 r. domówiła się ze sobą silna grupa entuzjastów. W roku 1997 w ramach unijnego projektu Phare CREDO otrzymaliśmy pieniądze na realizację wielu kluczowych przedsięwzięć dla rewitalizacji Kolei Izerskiej. Po 19 latach zbiorowych działań Kolej Izerska ruszyła. Możemy mówić o wspólnym sukcesie, na który złożyły się wysiłki mnóstwa ludzi z wielu organizacji, instytucji i samorządów po obu stronach granicy, którzy w przeszłości organizowali i uczestniczyli w niezliczonej ilości spotkań, narad, mityngów i okazjonalnych przejazdów czeskimi pociągami. Więcej na ten temat w zakładce „Porozumienie Miast”.

 

   Jest szansa, a zależy na tym wielu ważnym osobistościom oraz gospodarzom regionu, żeby Kolej Izerska działała i miała się coraz lepiej, jako atrakcja turystyczna sama w sobie. Wiele tu trzeba jeszcze zdziałać. Sukces zależy od energii ludzi zakochanych w kolei, podobnie jak to wykazali dawni działacze Towarzystwa Kolei Izerskiej.

 

   Strona internetowa dawnego TKI, z galerią zdjęć, pozostanie jeszcze jakiś czas jako wirtualne muzeum fragmentu historii tej linii z lat 1991-2010.

 

   Natomiast w witrynie Dominika Kary "Kolej w Szklarskiej Porebie" znajdzie się specjalne miejsce, w którym będzie można uczestniczyć w dalszych losach Kolei Izerskiej.

 

Wojciech Grzybowski – prezes TKI